close
تبلیغات در اینترنت
در هیاهوی زندگی در یافتم::چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم!!!چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود...دریافتم:: کسی هست که اگر بخواهد میشودواگرنخواهد نمیشود به همین سادگی!!!کاش نه میدویدم نه غصه میخوردم فقط اورا نگه میداشتم او خودش بجایم میدویدوغصه میخورد.....از انسانها غمی به دل نگیر؛زیراخودنیزغمگینند؛باآنکه تنهایندولی ازخودمیگریزند،زیرابه خودوعشق خودشک دارند.پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند.......

هنرنقاشی...

چهارشنبه 03 بهمن 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : سمیه درک زاده |

ویژگی های هنر هخامنشی:
نخستین بار در سده نهم قبل از میلاد دو قوم ماد و پارس مطرح می شوند و در طول حضور این دو قوم و کشمکش های میان آنان، سرانجام پارسیان به رهبری کورش در سال (550 ق.م) موفق به تاسیس امپراتوری مقتدر هخامنشی می شوند.
پس از این پیروزی ، مجموعه ای از سنت های هنری اقوام زیر لوای دولت حاکم، مبدا تولید آثار گوناگون تصویری می گردند.
هخامنشیان دستاورد های هنرمندان و صنعت گران بابل، آشور، مصر و یونان را با سنت های هنر های بومی و عیلامیان در آمیختند و به آن صورتی متحد و یکپارچه بخشیدند.
• پایه عمومی هنر ایشان بر مبنای هنر آشوری ریخته شد، اما سبک و شیوه هخامنشی فاخر، متین و آرام و مضامین آن برخلاف هنر آشوری که نمایانگر نبرد ها و پیروزی های قوم آشور بود، در نقش برجسته های تخت جمشید نمایشگر جشن عظیم و باشکوه بار عام نوروزی بود.
• هنر ایران تحت تاثیر شیوه های گوناگون سایر کشورها قرلر گرفت اما همیشه این 3 خصوصیت را زنده نگاه داشت: 1.ذوق به رنگ های تند / 2.تمایل به ریزه کاری / 3.تصرف در نقوش طبیعت.
• ایجاد یک سبک کامل و منسجم با وجود تلفیق سنت های هنر بین النهرین، با هنر مصر و یونان، با خصلت منحصر به فرد ایرانی.
• ایجاد تعادل، ریتم و هماهنگی دقیق در ترکیب بندی ها .
• بخشیدن ساختاری ایستا و متین به وسیله بهره گیری از هندسه ای منظم و قانون مند در پیکره ها.
• پرهیز از سه بعد نمایی و رویکرد به بیان نمادین با استفاده از چکیده نگاری
• بیان مضامین جاری در زندگی با وجود بخشیدن خصلت غیر مادی به پیکره ها
• اجتناب از نمایش موضوعات مربوط به جهان مردگان در عین توجه به پدید آوردن صورت نوعی در تصاویر.

"ته آلیف" نقاش ایرانی که وی را در تلفظ چینی "لیه ئی" نامیده اند، در زمان سلطنت "چه این" از دربار ایران به دربار شاهنشاهی چین آمد .وی که نقاشی چیره دست بوده و در نقاشی دیواری (فرسک) بی نظیر بوده برای نخستین بار نقاشی ایرانی را در قرن 4 پیش از میلاد به مردم چین شناسانده بود . این نقاش ایرانی در دوران فرمانروایی هخامنشیان به چین سفر کرده است.
"سه ئی چی شی مومیز" دانشمند و محقق چینی عقیده دارد قلم مو زمانی در چین رواج پیدا کرده که فن ساختن ظروف منقوش از ایران به چین رفته است.
 
با حمله اسکندر مقدونی به ایران و بر اندازی حکومت هخامنشی در 330 پیش از میلاد، بخش عظیمی از تمدن خاور زمین به دست مقدونیان افتاد و با مرگ زود هنگام اسکندر، سرداران وی متصرفات او را میان خود تقسیم نمودند. ایرا و سرزمین های خاوری به دست سلوکوس، سر سلسله سلوکیه افتاد. در این دوران، زبان و ادبیات یونانی در سراسر آسیای غربی اشاعه یافت و حتی برخی خدایان یونانی به مجموعه ایزدان ایرانی افزوده شده و یا صفات آنان با ایزدان ایرانی در آمیخت.
با اینکه سلوکیان کوشیدند برنامه وسیعی در جهت یونانی گرایی در ایران به وجود آورند، اما هرگز نتوانستند مانند هخامنشیان امپراتوری یکپارچه ای پدید آورند. قدرت آنها بیشتر بر بخش های مرکزی وغربی متمرکز بود زیرا در بخش های شرقی، همواره فشار قبایل بیابان گرد، از جمله پارتیان آریایی نژاد، بر آنان وجود داشت.


هنر باکتریایی، سگک کمربند طلا، مردی در حال شکار گراز از منطقه بلخ

هنر کوشانی، چهره یک زن،قطعه ای از یک دیوار نگاره، خوارزم


ویژگی های هنر اشکانی:

• در اوایل دوره اشکانی می توان سه گروه هنر را شناسایی نمود: هنریونانی مآب، هنریونانی-ایرانی و هنر ایرانی، اما از میانه سده اول میلادی گرایش به سنت های شرقی بروز نمود و البته باید اذعان نمود که این گرایش در همه نقاط تحت قلمرو اشکانیان یکسان نبود.
• از ویژگی های هنر اشکانی می توان گرایش به تمام رخ نمایی
• ایستایی و صلابت پیکرها
• آذین گری و پرداختن به جزییات در جامه ها و جواهرات را نام برد.
• استفاده از نقوش تزیینی و انتزاعی دست مایه ای قابل قبول برای هنرمندان دوره اسلامی بود که در آن زمان به اوج کمال خود رسید.

بهترین و مهمترین نمونه آثار نقاشی دیواری در کوه خواجه ،عمارتی اشکانی که امروزه به خرابه ای تبدیل شده، دیده می شود.
در این تصاویر نقش های هنر یونانی و ایرانی با یکدیگر درآمیخته اند.
در یکی از این نگاره ها 3 نفر تصویر شده اند که گیرشمن از آنان به "سه ایزد" نام می برد.
وی همچنین در مورد این آثار می گوید: "در این ن آثار ادراک هنر یونانی در زمینه شرقی و حتی ایرانی بیان می گردد"
از خصوصیات این نقاشی ها کاربرد خطوط دورگیری شده ی سیاه و نداشتن سایه (حجم پردازی) در رنگ هاست. (دوره های بعد نگارگری ایرانی از این ویژگی ها پیروی می کند.)
همچنین در ویرانه های شهر "دورا" یا "دورا اوروپوس" تعدادی نقاشی دیواری در معبدی که در سال 70 میلادی ساخته شده اند کشف گردیده.
دو روحانی با لباس سفید و تاج بر سر دارند و در حال برگزاری مراسم قربانی "کونون" را بجا می آورند.
و مجلس نقاشی دیواری میترا در حال شکار.
نقاشی های یافت شده همه به شیوه ی ایرانی ترسیم شده اند. وضع قرار گرفتن شکارچی به طور تمام رخ بر روی اسب نیمرخ، لباس قالب دوزی مرکب از نیم تنه کوتاه بر روی شلواری که در قوزک پا تنگ و بسته است، زین و یراق اسب و منظره ای که به وسیله چند گیاه منفرد ایجاد گشته.
 
— با فرو پاشی دولت اشکانی در سال 224 میلادی، پادشاهی ساسانی شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پدید آورد که تاثیر به سزایی در سیر تحول هنر ایرانی نهاد.
— ساسانیان خود را از نسل پادشاهان هخامنشی می دانستند و ابتدا در خطه پارس فرمان می راندند و به دلیل فقدان قدرت مرکزی نیرومند در حکومت اشکانی، اردشیر اول توانست این حکومت را بر اندازد.با غلبه وی، دیری نگذشت که امپراتوری نیرومندی بنیاد نهاده شد که رقیبی مقتدر برابر رومیان و حکومت بیزانس گردید.
— اردشیر با تکیه بر این باور کهن که سلطنت از جانب خدا به وی تفویض شده است، قدرت را در دست گرفت. وی آیین زرتشت را مذهب رسمی اعلام کرد و موبدان را به پاسداری آن برگماشت و بر اساس اوستا جامعه را به طبقات متمایز تقسیم نمود و سلسله مراتب شغلی ایجاد نمود.

— شالوده هنر ایرانی در زمان اردشیر یکم ریخته شد و سعی در احیای مجدد سنت های پارسی انجام گرفت، اما در زمان جانشینان وی و در جریان جنگ های ایران و روم با وجود اسیران و مهاجران رومی، اسلوب های جدیدی در هنر ایران بروز می نماید که از مهم ترین این تاثیرات می توان به موزاییک های بیشاپور اشاره نمود.
— هنر ساسانی از تلفیق سنت های پارسی و هنر رومیان و هنر اشکانی شکل گرفت که منجر به ایجاد زبانی نو گردید که معرف مجد و عظمت ایران عهد ساسانی، بر اساس اندیشه ایرانی گردید.

 
نقش برجسته شاپور دوم در حال شکار شیر بر روی بشقابی سیمین

پادشاه ساسانی در حال شکار شیر

مضامین هنر ساسانی:
• در هنر ساسانی، باز نمایی هیات پادشاه در احوال و اعمال مختلف مانند: پیروزی در جنگ و شکار، گرفتن تاج و فره ایزدی از اهورامزدا، جلوس بر تخت و . . . غالب است.
• استفاده از نقش مایه های گیاهی و جانوری، به شکلی نمادین در صخره و دیوار نگاره ها و بر روی ظروف و مهر ها و پارچه ها متداول بود.
• نمایش صور گیاهی و جانوری آسیای غربی مانند: قوچ های رو در روی یک درخت، گاو های بالدار با سر انسان، نبرد شیر و گاو و نقوشی متاثر از منابع رومی مانند: پیچک تاک، صحنه های انگور چینی، انسان های بالدار، در آثار ساسانی تفوق دارد.
• در اواخر دوره ساسانی با رواج تاثیر هنر هند و آسیای میانه در کنار هنر های رومی و آسیای غربی، مضامین روایی از صحنه های زندگی عادی رواج یافت.

ویژگی های هنر ساسانی:
• تاکید بر نظم و وضوح طرح و باز نمایی هیات پادشاه در احوال و اعمال مختلف
• استفاده از نقش مایه های گیاهی و جانوری، به شکلی نمادین
• تاکید بر چکیده نگاری و نماد پردازی در نمایش صور گیاهی و جانوری
• ارایه تصویری آرمانی از واقعیت و نمایش عام مفاهیم قهرمانی به گویا ترین وجه
• استفاده از عناصری مانند: خطوط کناره نما، رنگ های مسطح و عناصر تزیینی
• نفوذ سنت های تصویری ساسانی تا شرق دور.
 
• جاده ابریشم به عنوان مهم ترین راه ارتباطی میان شرق و غرب، عامل تاثیر متقابل فرهنگ های ایرانی، سکایی، یونانی-رومی، هندی و چینی بود.
• از ارتباط این فرهنگ ها شکوفایی عظیمی در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ رخ نمود.
• در سده های سوم و چهارم میلادی، زبان هنری رایج در ماوراءالنهر متاثر از سبک اولیه ایرانی-یونانی بود. بازتاب این سبک در هنر خوارزمیان و یا هنر سغدیان (ازبکستان امروزی) بر دیوار نگاره ای در کاخ بالالیق تپه دیده می شود. شیوه اجرا و مضمون این اثر نمایان گر شکوفایی هنر در آن نواحی و تاثیر آن بر هنر های اطراف است.
• در دوران پیش از ظهور اسلام، از سده های پنجم تا هشتم میلادی دیوار نگاری در معابد و کاخ ها و منازل آن دوره در سغدیانا (ازبکستان)، افراسیاب (سمرقند)، ورخشا (حوالی بخارا) و پنجیکنت (حوالی سمرقند)کشف شد.


حکاکی روی چوب در خانه ای در پنج کنت

نمونه ای از هنر سغدی بر دیوار کاخ بالالیق
• نقاشی سغدی دارای تنوع بسیاری بود و بر حسب موضوع به مضامین مذهبی، حماسی، تاریخی، روزمره و عامیانه تقسیم می گردید.
• در دیوار نگاره های سغدی، مضامین حماسی و تاریخی مهم تر و موضوعات مردمی فرعی تر تلقی می شدند و در قاب های حاشیه طراحی شده اند.
• میان ادبیات شفاهی و نقاشی سغدیان، ارتباط قابل توجهی وجود دارد و موضوع بسیاری از تصاویر حماسی به همین دلیل ناشناخته مانده است.
• ترکیب بندی دیوار نگاره های سغدی، با مضامین حماسی و تاریخی بسته و متقارن است و داستان ها در امتداد افقی ترسیم شده اند، که بیانگر نوعی روایت تصویری هستند.
• باز نمایی حکایات عامیانه خلاصه وار و گویا و غالباً منحصر به یک صحنه است.
• با وجود استقلال نقاشی سغدی، تاثیرات چهره نگاری مغولی و آرایه ها و افزار های ترکی، در پوشش ها و پیکرها، پس از غلبه ترکان و چینیان در سده هفتم میلادی، آشکار گردید، که بعد ها با مسلمان شدن ترکان این سنت ها به نواحی باختری نیز نفوذ نمود.
 
• جریان موثر دیگر بر هنر دوره اسلامی، نقاشی مانوی است. با اینکه هیچ سند تصویری از آثار مانی باقی نمانده است، اما پیرامون کتاب او، ارژنگ و مهارت او در نقاشی بسیار نوشته شده است، به همین دلیل اورا سرچشمه نقاشی مانوی می دانند.
• مانی در بابل و در یک خانواده اشکانی تبار زاده شد و احتمالاً به دلیل آشنایی با سنت نقاشی اشکانی باختری، شالوده تصویر گری خویش را بر همین مبنا بنیاد نهاد و پس از او شاگردانش، با اثر پذیری از سنت های دیگر هنر وی را تکامل بخشیدند.
• ارتباط نزدیک مانویان با بوداییان باعث جذب عناصر تصویری هنر بودایی در هنر مانوی گردید. اگرچه هنر مانوی نیز، خود متاثر از هنر ایرانی عصر ساسانی بوده است.

تصویر چهار زن اشرافی در نسخه مصور مانوی در تورفان

• پیروزی شاهان ساسانی بر کوشانیان موجب نفوذ هنر ایرانی به مراکز آیین بودایی شد، تا حدی که جای هنر یونانی-بودایی را در آسیای میانه گرفت.
• در نقاشی های بر جای مانده در بامیان (افغانستان)، آرایش موی سر و لباس ها و بعضی جزییات، نمایان گر تاثیرات هنر ساسانی است.
• مبلغان بودایی در قرن چهارم میلادی این سبک تلفیقی را به ترکستان شرقی بردند و نمونه های هنر ساسانی مانند: جزییات تصویری و تزیینی جامه ها، تاج ها، تمایل به قرینه سازی و باز نمایی خطی پیکر ها و پس زمینه تخت، در تمثال های بودا پدیدار شد.
• از میانه سده هفتم میلادی، با نفوذ سیاسی و فرهنگی چین و انتقال مرکز فعالیت های هنری از کوچا به تورفان و پس از آن تسخیر ترکستان شرقی توسط ترکان اویغوری و اعلام مانویت به عنوان مذهب رسمی ایشان، دستاورد های هنری تورفان در میان مذاهب مختلف گسترش یافت و تورفان تا سده یازدهم میلادی چون منبعی غنی هنر های آسیای میانه و هنر اسلامی را تغذیه نمود.

— تقریباً تمامی اسناد نقاشی مانوی، اعم از دیوار نگاره ها و یا نقاشی روی کاغذ و پارچه، متعلق به سده نهم میلادی (سوم هجری قمری) است.
— نقاشی مانوی وسیله ای برای تبلیغ و ترویج دین بوده، لذا خصلتی نمادین داشته و دارای نقش مایه های رمزی و تجریدی بوده است.
— رنگ ها در این آثار درخشان و گزینه رنگی، شامل لاجوردی، آبی روشن، سبز و نارنجی و سرخ است.
— خطوط موزون است و طراحی پیکر ها بر اساس هندسه منحنی شکل می پذیرد و فلم گیری از اهمیت خاصی برخوردار است.
— پیکر ها غالباً کوتاه و با سری بزرگ ترسیم شده و شخصیت های برگزیده بر گل نیلوفر نشسته اند و هاله ای نورانی بر دور سر دارند.
— خوشنویسی در کتاب آرایی مانوی اهمیتی همپای تصویر دارد و ارتباط صوری و معنایی بین تصویر و متن در نظر گرفته می شود.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390 | نظرات ()بازدید : 486

بسم الله تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390
قلعه بمپور تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
کهندژ بلوچستان تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
فرهنگ سامره تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392
فرهنگ حسونا تاریخ : جمعه 20 اردیبهشت 1392
جغرافیای تاریخی مازندران.شهرفریم تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ژان دیولافوا تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
تندیسک های ونوس در پیش ازتاریخ تاریخ : یکشنبه 08 اردیبهشت 1392
نوروزایران باستان تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1391
شهرستان چابهار تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391
منابع آزمون کارشناسی ارشدباستان شناسی تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391
تاثیرهنرچین برهنرایران.... تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391
کلیله ودمنه تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1391
باستان شناسی درافغانستان تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391
تیسفون... تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
طاق کسری(ایوان مداین)... تاریخ : جمعه 09 تیر 1391
نقش سپاه سربازان جاویدان درتخت جمشید... تاریخ : پنجشنبه 08 تیر 1391
قلعه فلکالافلاک لرستان... تاریخ : سه شنبه 06 تیر 1391
غاردوشه لرستان... تاریخ : دوشنبه 05 تیر 1391
غارمیرملاس واقع درکوهدشت لرستان... تاریخ : شنبه 03 تیر 1391
سلجوقیان... تاریخ : جمعه 02 تیر 1391
ایلخانان(مغول)... تاریخ : پنجشنبه 01 تیر 1391
تپه زیویه... تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1391
مکتب هرات... تاریخ : جمعه 05 خرداد 1391
مکتب تبریز(2)... تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1391
مکتب تبریز(1)... تاریخ : سه شنبه 02 خرداد 1391
کماالدین بهزاد... تاریخ : دوشنبه 01 خرداد 1391
آرامگاه شاهان هخامنشی درخطر... تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
سکه های ساسانی درداراب تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
کشف ابزارجراحی مغز5هزارساله درهرمزگان... تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
دکترنگهبان پدرعلم باستان شناسی در ایران... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
150محوطه باستانی درقشم... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
64قطعه آجرمنقوش دوره مادها درقم کشف شد... تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1391
کشف ساختارهای شطرنجی درمعماری یک شهرساسانی(استخر) تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
ارنست هرتسفلدازکوه خواجه میگوید... تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
دیواربزرگ گرگان تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
برجسته ترین باستان شناسان تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
سوزندوزی بلوچستان تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
گاندو(تمساح پوزه کوتاه) تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
برگذاری چهارمین همایش باستان شناسی جنوب آسیادرزاهدان تاریخ : شنبه 02 اردیبهشت 1391
نقاشی دیواری تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
هنرومعماری اسلامی تاریخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390
اولین وتنهاجام انیمیشن جهان درشهرسوخته... تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
هنراسلامی دراسپانیا(اندلس) تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
شعری دروصف کوروش کبیر تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
هنرنقاشی... تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
غارهای لرستان تاریخ : یکشنبه 07 اسفند 1390
چغازنبیل(زیگورات) تاریخ : شنبه 06 اسفند 1390
چغامیش(جنوب شرقی دزفول) تاریخ : جمعه 05 اسفند 1390
مهراستوانه ای کوروش کبیر تاریخ : پنجشنبه 04 اسفند 1390


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


وبسایت رسمی باستان شناسی ××××××× گرگهاخوب بدانندکه دراین ایل غریب گرپدرمردتفنگ پدری هست هنوز× گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند توی گهواره پسری هست هنوز× آب اگرنیست نترسید که درقافله مان دل دریایی وچشمان تری هست هنوز
بالای صفحه
وبسایت رسمی باستان شناسی
firefox
opera
google chrome
safari