بازی صبر وحوصله

آن چیزی که موجب تفاوت باستان شناسی که شما باشید با یک آدم معمولی می‌شود، دقت دید و نحوه تفکر شماست. شما با صبر و حوصله یک عالمه خرده ریز پیدا کرده اید. یک آدم ناآگاه فکر می‌کند تمام آنها آشغال است اما این‌ها مدارک شماست در حل پرونده زندگی انسانها! بدیهی است که باید آنها را تمیز کنید و در کنار هم قرار دهید و سعی کنید شکل اولیه آنها را حدس بزنید.

شاید قطعه هایی گم شده باشد، یا حتی تکه هایی اضافه داشته باشید. اگر صبر و حوصله این کار را دارید روی شکل زیر کلیک کنید.


حالا وقت آن است که با جادوی علم این قطعات ساکت را به حرف بیاورید. این چینی شکسته چیست؟ چه می‌گوید؟ کی ساخته شده است؟ این میخها قدیمی تر هستند یا این چینی؟ توی این شیشه چه می‌ریخته اند؟ عطر یا دارو؟
اینجا 5 کیسه کوچک هست و یک معما! اگر می‌خواهید آن را حل کنید روی شکل زیر کلیک کنید.

ما دنبال گنج نمی گردیم


اگر بر حسب اتفاق باستان شناسی را بشناسید و از او سوال کنید باستان شناسی یعنی چه، به احتمال زیاد اول برایتان توضیح می‌دهد که باستان شناسی چه جور رشته ای نیست! در واقع اکثر مردم فکر می‌کنند باستان شناسان همان آدمهایی هستند که دنبال استخوان دایناسورها و فسیل جانوران ما قبل تاریخی می‌گردند. بعضی‌ها هم آنها را با "شکارچیان گنج" اشتباه می‌کنند که در هر خرابه و سوراخ و سنبه ای دنبال عتیقه های قیمتی هستند. اما این طور نیست! باستان شناسی نوعی بررسی علمی است که موضوع آن "مردم" هستند. بنابراین ربطی به دایناسورها یا سایر جانداران ندارد. (به کسانی که فسیلها را پیدا می‌کنند، دیرین شناس می‌گویند). و با اینکه آنچه پیدا می‌کنند خیلی قیمتی است، این کار را برای ارزش مادی اشیا انجام نمی دهند. در واقع آنها با دیدن آنچه از انسانها باقی مانده است، سعی می‌کنند به 3 سوال اساسی پاسخ بدهند:
چه کسانی در این نقطه زندگی می‌کرده اند؟
زندگی آنها چطور بوده است؟
چرا اینجا زندگی می‌کرده اند؟

مهمترین چیزی که به باستان شناس کمک می‌کند داشتن ذهن منظم و نحوه تفکر سیستماتیک است.