close
تبلیغات در اینترنت
در هیاهوی زندگی در یافتم::چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم!!!چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود...دریافتم:: کسی هست که اگر بخواهد میشودواگرنخواهد نمیشود به همین سادگی!!!کاش نه میدویدم نه غصه میخوردم فقط اورا نگه میداشتم او خودش بجایم میدویدوغصه میخورد.....از انسانها غمی به دل نگیر؛زیراخودنیزغمگینند؛باآنکه تنهایندولی ازخودمیگریزند،زیرابه خودوعشق خودشک دارند.پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند.......

ساسانی

شنبه 24 آذر 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : سمیه درک زاده |

دوره ميانه

 

n   دوره میانه از 331 ق.م  (سقوط هخامنشیان )شروع و تا 867 میلادی ( معادل 254 هجری وحکومت صفاریان ) ادامه می یابد. در این دوره به ترتیب سلوکیان ، اشکانیان ، ساسانیان ، اعراب ، طاهریان و صفاریان بر ایران حکومت کرد ه اند که از میان ایشان سلوکیان ( جانشینان اسکندر پس از شکست هخامنشیان ) و اعراب، بیگانه به شمار می آیند.

n   پس ازشکست داریوش سوم ( آخرین شاه هخامنشی ) از سپاه یونانیان به فرمان دهی اسکندر مقدونی و مرگ اسکندر در سال 323 ق .م  در بابل شخصی یونانی تباربه نام سلوکوس در ایران به حکومت رسید و سلسله سلوکی را که تنها هفتاد سال دوام یافت ، بنیان گذاشت.

n   از سال 247 ق.م پارتیان که شاخه ای دیگر از آریائیان  ایران به شمار می آیند با رشادت ارشک  موفق به اخراج بیگانگان و تاسیس سلسله اشکانی شدند. اشکانیان حدود چهارصد سال بر ایران حکومت کردند و آخرین پادشاه ایشان ، اردوان در سال 224 میلادی تن به شکست داد.

n   با پیروزی اردشیر بابکان بر آخرین شاه اشکانی دودمان ساسانی به سلطنت رسید . و تا پیروزی اعراب ( در زمان خلافت عمر ) بر یزدگرد سوم یعنی 653 میلادی ادامه یافت . پس از اردشیر پسرش شاپور به سلطنت رسید . وی شاهی مقتدر بود که مرزهای ایران را گسترش داد . او در کتیبه هایش خود را شاهنشاه ایران و انیران ( غیر از ایران ) معرفی می کند .

n   پس از ساسانیان حکومت ایران به مدت دویست سال در اختیار خلفای عرب ( اموی و عباسی ) قرار گرفت و تا دوره مامون عباسی ادامه یافت . سرانجام ایرانیان به تدریج و از پی قیامها وتشکیل  نهضتهایی از قبیل سیاه جامگان به سرکردگی بهزادان پسر ونداد هرمز در مرو(معروف به ابومسلم خراسانی ) وسرخ جامگان به فرماندهی بابک خرمدین در آذربایجان موفق به تشکیل سلسله های مستقل ایرانی شدند . طاهریان و صفاریان از اولین سلسله های ایرانی پس از شکست ساسانیان  به شمار می آیند .

n   زبان های ایرانی دوره میانه را می توان به دو گروه کلی شرقی و غربی  و هر کدام را به بخشهای زیر تقسیم نمود .

 

n      ميانه غربي :

      پهلوي ساساني يا فارسي ميانه

      پهلوي اشكاني يا پارتي

      پهلوي آذري

 

 

n      میانه شرقي :

     بلخي

     سكايي

     خوارزمي

     سغدي

 

ميانه غربي

 

 زبان ایرانیان در دوره میانه ابتدا تحت تاثیر حکومت یونانیان ( سلوکیان ) قرار گرفت . به طوری که در دوره سلوکی وتا اواسط  اشکانیان سکه ها به خط و زبان یونانی ضرب و پادشاهان اشکانی ملقب به دوست دار یونان بودند . سرانجام بلاش ، بر روی سکه ها، ایران دوستی را جانشین یونان دوستی ، زبان والفبای پهلوی را جایگزین یونانی و اوستای پراکنده شده پس از اسکندر را مکتوب و گرد آوری نمود . مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف چنین می گوید : « پارسيان قومي بودند كه قلمروشان ديار جبال بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور ارمنيه و اران و بيلقان تا دربند كه باب و ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و ديگر ولايت‌هاي خراسان و سيستان و كرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر به اين ولايت‌ها پيوسته است، همه‌ي اين ولايت‌ها يك مملكت بود، پادشاه‌اش يكي بود و زبان‌اش يكي بود، فقط در بعضي كلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتي حروفي كه زبان را بدان مي‌نويسند يكي باشد، زبان يكي است. وگر چه در چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري ( تطور یافته فارسی میانه در عصر جدید ) و آذري و ديگر زبان‌هاي پارسي. »

 

 

پهلوی ساسانی یا فارسی میانه

 

 فارسی میانه ، زبان رسمی ایرانیان در زمان ساسانیان و در واقع ادامه فارسی باستان است . از این زبان بر خلاف فارسی باستان علاوه بر کتیبه های حجاری شده ، نوشته ها و کتابهایی نیز به یادگار مانده است . این زبان ابتدا بر روی سنگ حجاری و سپس به صورت کتابی نوشته شده است. قديمي ترين نوشته به اين زبان مربوط به اردشير بابكان ، مهم ترين متعلق به شاپوراول و آخرين نوشته به جا مانده  از مهر نرسي مي باشد. آثار باقی مانده از این زبان را بر اساس شیوه نگارش به چهار گروه وهر کدام  را به دسته های زير تقسیم می کنند.

    

n     کتیبه اي :

     فرمان شاهان

     نوشته بزرگان

     آثار شهر دورا

     سكه ها

 

n     کتابی زبور 

 

n     کتابی زرتشتی :

      ترجمه اوستا

      متون ديني

      متون غير ديني

 

n     کتابی مانوی :

     كتابهاي ماني

     نوشتار مانويان

 

نوشته هاي كتيبه اي

 

فرمان شاهان

 

کتیبه اردشير بابكان

 

اردشیر پسر بابک چنانکه گذشت موسس سلسله ساسانی است و از اوکتیبه ای در نقش رستم واقع در نزدیکی تخت جمشید به سه زبان پهلوی ساسانی ، اشکانی و یونانی وجود دارد که قدیمی ترین اثر پهلوی دوره ساسانی می باشد . اردشیر در این کتیبه اصل و نسب خود را ذکر می کند. در كنار اين كتيبه نقشي از اردشير در حال دريافت حلقه قدرت از اهورا مزدا نيز وجود دارد .

 

                          

کتیبه های شاپور اول

 

 شاپور پسر اردشیر و جانشین مقتدر وی است که از او کتیبه های زیر به جا مانده است:

 کتیبه حاجی آباد فارس که حاوی معرفی اصل و نسب شاپور وگزارشی از تیر اندازی وی در آن محل است.

 کتیبه تنگ براق در نزدیکی حاجی آباد که خلاصه ای از کتیبه فوق است .

کتیبه کعبه زرتشت : اين كتيبه بر روي بناي مكعبي شكل واقع در نقش رستم به سه زبان پارتي ، فارسي ميانه و يوناني و معروف به كعبه زرتشت نگاشته شده است. شاپور در اين كتيبه ضمن معرفي خود به نام استانهاي ايران و سه لشكر كشي سپاه ايران به روم و شكست امپراتور گرديانوس و والرين و سرزمينهاي فتح شده نيز اشاره مي كند . وي در پايان تاكيد مي كند كه اين پيروزيها را به ياري يزدان به دست آورده و ديگران را به امور خيريه توصيه مي كند .

 كتيبه نقش رجب : اين نقش بر روي صخره اي واقع در سه كيلومتري شمال تخت جمشيد حجاري شده و ضمن نمايش نقش شاپور و همراهانش كتيبه اي سه زباني دارد كه به اصل و نسب شاپور اشاره دارد .

كتيبه نقش رستم : در كنار نقش برجسته و صحنه اي با شكوه از پيروزي شاپور بر امپراتور روم كتيبه اي يوناني ، اصل و نسب شاپور را ذكر مي كند . احتمالا كتيبه هاي ايراني از بين رفته اند.

 

 

 

كتيبه هاي نرسي

 

كتيبه پايكولي : درجنوب سليمانيه عراق برج مكعب شكلي قرار داشته كه بر روي آن پيكره بزرگي از نرسي نقش گرديده بوده و در كنار آن كتيبه اي به زبان پهلوي ساساني و اشكاني ضمن معرفي نرسي ، به شرح در گذشت بهرام دوم و حركت نرسي از ارمنستان ( مقر فرمان رواييش در زمان سلطنت بهرام دوم )  به سوي ايران و ملاقاتش با بزرگان ساساني در پايكولي و سپس  شكست بهرام سوم ( پسر بهرام دوم ) و به سلطنت رسيدن نرسي و اسامي ياري دهندگانش و صلح با روميان مي پردازد . قسمت زيادي ازاين برج هم اكنون ويران و قطعاتش در محل پراكنده است . 

كتيبه بيشاپور : بيشاپور شهري است باستاني واقع در كازرون كنوني كه شاپور اول به يمن پيروزي بر امپراتور روم آن را بنا نموده است . تنگ چوگان واقع در اين محل شامل تعدادي نقش برجسته با شكوه از دوره ساساني است كه  بر زير نقش برجسته اي از بهرام ، كتيبه اي نقر شده است كه به اصل و نسب نرسي اشاره دارد .

 

                  

 

 

                   

 

كتيبه هاي شاپور دوم

 

 كتيبه آذربايجان : در مشكين شهر آذربايجان كتيبه اي به ياد بود بناي دژي به دستور نرسي كشف گرديده كه ساختمان آن بعدا و در زمان شاپور دوم به پايان رسيده است .كتيبه با ذكر تاريخ ماه مهر سال 72 سلطنت شاپور دوم آغاز مي گردد.

 كتيبه طاق بستان : در ايوان كوچك طاق بستان واقع در كرمانشاه در كنار نقش برجسته اي از شاپور دوم كتيبه اي به پهلوي ساساني با ذكر اصل و نسب وي وجود دارد.

 

 

كتيبه  شاپور سوم

 

 كتيبه طاق بستان : در ايوان كوچك طاق بستان واقع در كرمانشاه در كنار نقش برجسته شاپور دوم نقشي از شاپور سوم وجود دارد كه در كنارآن كتيبه اي به اصل و نسب وي اشاره مي كند .

 

 

نوشته بزرگان

 

كتيبه هاي كرتير

 

كرتير موبد پر نفوذ و سخت گير اوايل دوره ساساني است . اين روحاني زرتشتي در اواخر دوران اردشير، نوجواني بوده است كه تحصيلات ديني خود را به پايان رسانده است . در زمان شاپور اول پسر اردشير عنوان هيربدي مي يابد ، در زمان هرمز پسر و جانشين شاپور اول ملقب به مويد مي گردد و آنگونه كه از القابش بر مي آيد در زمان بهرام اول و سپس بهرام دوم  به نهايت قدرت مي رسد . نام كرتير براي آخرين بار در كتيبه پايكولي نرسي ذكر شده است. از كرتير چهار كتيبه به زبان پهلوي ساساني و نقر شده در زمان بهرام دوم به شرح زيربه جا مانده است :

 

كتيبه نقش رجب : در كنار نقش برجسته اي از كرتير كتيبه اي به شرح معراج او و معرفي وي و ذكر القابش از شاپور تا بهرام دوم  مي پردازد.

كتيبه كعبه زرتشت : در زير كتيبه شاپور اول كرتيرضمن معرفي خود به بيان ايالات ايران در زمان شاپورو ذكر فعاليتهاي دينيش مانند مبارزه با اديان ديگر و احداث آتشكده ها مي پردازد.   

كتيبه سرمشهد در حدود هشتاد كيلومتري جنوب كازرون واقع است و در كنار نقش برجسته هايي از كرتير و بهرام دوم در حال نبرد با شير نوشته اي به زبان پهلوي ساساني ضمن معرفي كرتير و القابش شرح مفصلي از معراج و سفر آسماني وي به ثبت رسيده است.

كتيبه نقش رستم : اين كتيبه نيز زير نقش برجسته اي از كرتير نقر و خلاصه اي از كتيبه سر مشهد است.

 

كتيبه  مهر نرسي

 

در نزديكي شهر گور يا اردشير خوره ( فيروز آباد كنوني فارس ) در خرابه هاي پلي ساساني كه در برابر نقش برجسته اردشير بابكان قرار دارد كتيبه اي به زبان پهلوي ساسا ني و به دستور مهر نرسي ( صدر اعظم يزدگرد اول ،بهرام گور و يزدگرد دوم ) به ياد بود بناي اين پل نگاشته شده است .

 

آثار شهر دورا

 

شهر دورا از شهرهاي باستاني است كه هم اكنون در سوريه واقع شده است . اين شهر در زمان شاپور اول توسط سپاهيان ايران فتح ونوشتاري به زبان پهلوي ساساني و اشكاني در آن به جا مانده است . اين آثار با مركب و بر روي ديوار كنيسه ، سفال و پوست  نوشته شده اند. اين نوشتار شامل اسامي ديداركنندگان از كنيسه ، ميزان كالاهاي داخل سفالينه ها و نامه هاي اداري نوشته شده بر روي پوست مي باشند.

 

سكه هاي ساساني

 

بر روي سكه هاي ساساني تصوير شاه ديده مي شود كه تقريبا هميشه صورت او به سمت راست است و در پشت سكه آتش داني تصوير شده است كه شعله آتش در آن نمايان است  بر روي سكه ها نام شاه و عناوين او به زبان پهلوي ساساني ذكر شده است . متن سكه ها گاهي فقط شامل نام شاه و گاهي همراه با القابي نظير افزون ، فره ، ابد و آتر و يا محل ضرب سكه و تاريخ سلطنت توام بوده است .

 

                                       

 

 

 

                                                       نوشته هاي كتابي

 

 نوشتار مسیحیان

 

زبور : دردوره ساسانیان ، مسیحیان ایران کتابهایی به زبان فارسی میانه نوشته و یا از کتابهای دینی خود به فارسی میانه ترجمه کرده بودند .از میان نوشته های آنان ترجمه بخشی از زبور در ترفان ، واقع در ترکستان و چین متعلق به سده هشتم میلادی به دست آمده است.

 

نوشتار زرتشتیان

 

زند : ترجمه و تفسیر اوستا به فارسی میانه زند نامیده شده است . زند بخشهای مختلف اوستا به جز زند یشتها باقی مانده است.

 

متون دینی : دین کرت – بندهش – داتستان دینیک – نامه های منوچهر – گزیده های زات سپرم – شکند گمانیک وچار – شایست نه شایست – مینوی خرد – روایات پهلوی – گجستک ابالش – جاماسب نامه – اندرز بزرگمهر – اندرز پوریو تکیشان – اندرز دانایان به مزدیسنان .

 

متون غیر دینی : کارنامه اردشیر بابکان – خسرو قبادان وریدک – شهرهای ایران – افدیها و سهیگیهای سگستان .

 

کتابهای مانی 

مانی در زمان پادشاهی شاپوراول ساسانی با تغییراتی در آئین زرتشت ادعای پیامبری    نمود. مانی یکی از برتریهای دین خویش را بر ادیان دیگر، داشتن آثار مکتوب به زبانهای متداول مختلف می داند . آثاری از مانویان به زبانهای فارسی میانه ، پارتی ،سغدی ، قبطی ، چینی ، ترکی و بلخی یافت شده است . برخی از نوشته های مانی و مانویان در اوایل سده بیستم میلادی از واحه ترفان در ترکستان چین به دست آمده اند .کتابهای مانی آنگونه که ضبط شده است عبارتند از:

 

شاپورگان : مانی این کتاب را به زبان فارسی میانه و جهت تقدیم به شاپور ساسانی  و در خصوص اصول اعتقادی ، زندگانی مانی ، حقانیت پیامبران گذشته مانند زرتشت ، بودا و عیسی نوشته است  ابن ندیم نام سه فصل از آن را انحلال گزیدگان ، انحلال گناهکاران و انحلال نیوشاگان ذکر می کند.

انگلیون : در مورد نماز و آنچه برای نجات روح لازم است .

نیان زندگان : در خصوص جنسیت ملائک و پاکی نور و فساد تاریکی .

رازان : در مورد معجزه ها ی پیامبران گذشته.

کاوان یا غولان : درباره ملائک و نزول آنان از آسمان به زمین .

دیوان : شامل نامه هایی است که مانی به رهبران جوامع مانوی در زمانها و مکانهای مختلف نوشته است.

زبور : شامل سرودها و دعاهای مانی .

ارژنگ : شامل تصاویر و نقاشیهایی جهت نمایش چگونگی جهان روشنی و تاریکی .

 

نوشتار مانویان 

این آثار که از ترفان چین به دست آمده اند  به زبانهای مختلف و از جمله  فارسی میانه نوشته شده اند که از نظر محتوا به چهار دسته زیر تقسیم می شوند :

آثاری در مورد آفرینش – نامه ها مانویان به هم – سرودهایی در وصف زروان خدای مانی – دعاها و اندرزها .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 26 آذر 1390 | نظرات ()بازدید : 228
نویسنده : سمیه درک زاده |

 سرزمین فارس مهد ساسانیان و از مراکز مهم سلطنت هخامنشى بود. در سال ۲۲۴ بعد از میلاد اردشیر بابکان از خطّهٔ فارس بر اردوان پنجم پادشاه اشکانى غلبه یافت و امپراطورى مقتدرى را بنیان نهاد که تا سال ۶۴۲ بعد از میلاد با قدرت تمام بر منطقهٔ پهناورى از سوریه تا شمال غربى هند فرمانروایى داشت و نفوذ هنرى و فرهنگیش تا فواصلى دور فراسوى مرزهاى کشورش گسترش یافت. چنان‌که اثر نقش و نگارهاى ساسانى بر هنر آسیاى مرکزى و چین و بیزانس و حتى فرانسه باقى ماند.  
 
سلسلهٔ‌ ساسانى که نامش را از ساسان، بزرگ پارس و موبَد موبَدانِ معبد آناهیتا در استخر فارس گرفته؛ آخرین امپراطورى ایران را قبل از سلطهٔ اسلام تشکیل داد.  
 
دوران ساسانى از نظر سیاسى و عقیدتى نمایندهٔ طغیان ملى ایرانیان علیه پارتیان بود؛ و هدف آن نیز احیاى امپراطورى هخامنشى بود و این هدف درهنر این دوران نیز منعکس شد. اما در این مسیر آنها مقلد صرف نبودند؛ بلکه هنر آنها نمایانگر نیروى آفرینندگى مى‌باشد.  
 
برجسته‌ترین فرد در امپراتورى ساسانی، شاپور اول بود که همان داعیه‌هاى سیاسى و هنرى داریوش بزرگ را در سر مى‌پروراند.  
 
پس از غلبهٔ اردشیر بر اردوان، ساسانیان حکومت ملّى واحدى را تشکیل دادند و درصدد برآمدند که دین و آیین واحدى را به رسمیت بشناسند تا وحدت لازم را در حکومت خویش ایجاد نمایند.  
 
آغاز سلطنت ساسانى مقارن بود با اوج قدرت مذهب بودا در شرق ایران از چین و هند و ژاپن و مسیحیت در غرب ایران و مذهب یهود که جاى خود را داشت. آنها مى‌بایست مذهبى را تقویت مى‌کردند که وحدت ملى‌شان را تضمین نماید و با تحولات مذهبى شرق و غرب بیگانه نباشد. به‌همین دلیل وقتى مذاهب جدیدى توسط مانى و مزدک عرضه گردید، ابتدا با اقبال شاهان ساسانى مواجه شد. مانى در زمان شاپور اول ظهور کرد و خود را فرستادهٔ خدا معرفى نمود. مانویت مذهبى تألیفى بود که در حقیقت اصول خود را از مذهب بودا، آیین مسیحیت و دیانت مزدیستى و اعتقادات بابلى اخذ کرده بود؛ مذهب مانى برپایهٔ اعتقاد به مظاهر خیر و شر و تضاد آنها بود.  
 
شاپور اول ابتدا به مانى توجه کرد؛ اما روحانیان با نفوذ آیین زرتشتى علیه او شوریدند و او را محکوم کردند و مانویت در آسیاى مرکزى مستقر گردید و در مصر و سوریه پیشرفت‌هایى به‌دست آ‌ورد. با قتل مانى و سوزاندن رسالات او، آیین مزدیستى تقویت شد و دین رسمى حکومت ملّى و واحد ساسانى قرار گرفت و اهورامزدا خداى واحد باقى ماند. متون اوستا از نو تدوین و روایات شفاهى ثبت و نوشته و وحدت مذهبى و ملى امپراتورى عظیم ساسانى را تکمیل نمود.  

هنر ساسانى قالب‌ها و سنت‌هاى بومى ایران را احیا نمود و زمینه را براى بسیارى از ویژگى‌هاى هنر اسلامى مهیا ساخت. هنر این دوران ذاتاً دربارى بود؛ اما قابلیت و توان آن‌را داشت که از قلمرو زمان و مکان خود فراتر رود و به سرعت گسترش یابد در شکل‌گیرى هنر سرزمین‌هاى دیگر نقش قاطعى ایفا نماید. مجموعهٔ وسیعى از نقش‌مایه‌ها و شمایل‌نگارى‌هاى و نیز طرح پلان‌هاى معمارى و مفاهیم زیباشناختى آن در سرزمین‌هاى خارج از ایران به ظهور رسید.  
 
دوران ساسانى از جهات زیادى شاهد ارزنده‌ترین دستاوردهاى تمدن ایرانى بود. اگرچه فتح ایران به‌دست اسکندر، راه را براى گسترش فرهنگ یونانى در آسیاى غربى گشود؛ روح یونانى هرگز در این سرزمین به‌طور کامل جذب نشد. در زمان اشکانیان مردمان خاور نزدیک هنر یونانى را تفسیر کردند و در دوران ساسانى این واکنش ادامه یافت.  
هنر ساسانى در واقع مقطع نهایى یکى از تحولات عظیم هنرى بود که حدود چهار هزار سال پیش از آن در بین‌النهرین آغاز شده بود.  
 
این هنر تأثیر روشنى بر هنر بیزانس داشت. نقش‌برجسته‌هاى بى‌شمار بیزانس با الهام از الگوهاى ساسانى ایجاد شدند مانند آن‌چه در استانبول و آتن از نقوش حیوانات به‌وجود آمد. و موزائیک‌هایى که در کلیساى پاناگیا آنجلو کتیستوس در جزیرهٔ قبرس قرار دارد نیز با توجه به هنر ساسانى به‌وجود آمده است. بعضى جنبه‌هاى معمارى بیزانسى بدون در نظر گرفتن هنر ایرانى قابل درک نخواهد بود.  
 
امپراطورى بیزانس امپراطورى روم شرقى است که صاحب تمدن و تاریخ و هنرى خاصى بود که مدت هزار سال به حیات خود ادامه داد و توانست آمیزه‌اى از هنر یونانى و رومى و خاورى را باعنوان هنر بیزانسى به‌وجود آورد.  
 
موزائیکظهاى تزئینى نمازگاه خصوصى در نزدیکى اورلئان (اواخر قرن ششم) شباهت کاملى به موزائیک‌هاى ورودى غار طاق بستان دارد.  
 
کلیساى سن فیلیبرت در تورنى نیز یادآور کاخ ایوان کرخه است.  
 
تأثیر عمیق طرح‌هاى ساسانى بر دست‌ساخته‌هاى مصرى و منسوجات سورى کاملاً به چشم مى‌آید. نقش‌برجسته‌هاى تعدادى از تابوت‌هاى سنگى بربرها در فرانسه و اسپانیا با الهام از نقوش نساجى ساسانى شکل گرفته‌اند. برخى پیکرتراشى‌هاى ماقبل رومانسک و رومانسک در فرانسه و ایتالیا نیز تحت تأثیر این هنر خلق شده‌اند.  
 
با سقوط شاهنشاهى ساسانى توسط اعراب، اسلام وارث واقعى هنر ساسانى گردید؛ مفاهیم آن‌را اقتباس نمود و روح تازه‌اى به آن بخشید. 

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 1

برچسب ها : هنرساسانیان ,

تاریخ : یکشنبه 24 مهر 1390 | نظرات ()بازدید : 170

بسم الله تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390
قلعه بمپور تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
کهندژ بلوچستان تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
فرهنگ سامره تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392
فرهنگ حسونا تاریخ : جمعه 20 اردیبهشت 1392
جغرافیای تاریخی مازندران.شهرفریم تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ژان دیولافوا تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
تندیسک های ونوس در پیش ازتاریخ تاریخ : یکشنبه 08 اردیبهشت 1392
نوروزایران باستان تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1391
شهرستان چابهار تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391
منابع آزمون کارشناسی ارشدباستان شناسی تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391
تاثیرهنرچین برهنرایران.... تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391
کلیله ودمنه تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1391
باستان شناسی درافغانستان تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391
تیسفون... تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
طاق کسری(ایوان مداین)... تاریخ : جمعه 09 تیر 1391
نقش سپاه سربازان جاویدان درتخت جمشید... تاریخ : پنجشنبه 08 تیر 1391
قلعه فلکالافلاک لرستان... تاریخ : سه شنبه 06 تیر 1391
غاردوشه لرستان... تاریخ : دوشنبه 05 تیر 1391
غارمیرملاس واقع درکوهدشت لرستان... تاریخ : شنبه 03 تیر 1391
سلجوقیان... تاریخ : جمعه 02 تیر 1391
ایلخانان(مغول)... تاریخ : پنجشنبه 01 تیر 1391
تپه زیویه... تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1391
مکتب هرات... تاریخ : جمعه 05 خرداد 1391
مکتب تبریز(2)... تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1391
مکتب تبریز(1)... تاریخ : سه شنبه 02 خرداد 1391
کماالدین بهزاد... تاریخ : دوشنبه 01 خرداد 1391
آرامگاه شاهان هخامنشی درخطر... تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
سکه های ساسانی درداراب تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
کشف ابزارجراحی مغز5هزارساله درهرمزگان... تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
دکترنگهبان پدرعلم باستان شناسی در ایران... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
150محوطه باستانی درقشم... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
64قطعه آجرمنقوش دوره مادها درقم کشف شد... تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1391
کشف ساختارهای شطرنجی درمعماری یک شهرساسانی(استخر) تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
ارنست هرتسفلدازکوه خواجه میگوید... تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
دیواربزرگ گرگان تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
برجسته ترین باستان شناسان تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
سوزندوزی بلوچستان تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
گاندو(تمساح پوزه کوتاه) تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
برگذاری چهارمین همایش باستان شناسی جنوب آسیادرزاهدان تاریخ : شنبه 02 اردیبهشت 1391
نقاشی دیواری تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
هنرومعماری اسلامی تاریخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390
اولین وتنهاجام انیمیشن جهان درشهرسوخته... تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
هنراسلامی دراسپانیا(اندلس) تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
شعری دروصف کوروش کبیر تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
هنرنقاشی... تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
غارهای لرستان تاریخ : یکشنبه 07 اسفند 1390
چغازنبیل(زیگورات) تاریخ : شنبه 06 اسفند 1390
چغامیش(جنوب شرقی دزفول) تاریخ : جمعه 05 اسفند 1390
مهراستوانه ای کوروش کبیر تاریخ : پنجشنبه 04 اسفند 1390


وبسایت رسمی باستان شناسی ××××××× گرگهاخوب بدانندکه دراین ایل غریب گرپدرمردتفنگ پدری هست هنوز× گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند توی گهواره پسری هست هنوز× آب اگرنیست نترسید که درقافله مان دل دریایی وچشمان تری هست هنوز
بالای صفحه
وبسایت رسمی باستان شناسی
firefox
opera
google chrome
safari