close
تبلیغات در اینترنت
در هیاهوی زندگی در یافتم::چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم!!!چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود...دریافتم:: کسی هست که اگر بخواهد میشودواگرنخواهد نمیشود به همین سادگی!!!کاش نه میدویدم نه غصه میخوردم فقط اورا نگه میداشتم او خودش بجایم میدویدوغصه میخورد.....از انسانها غمی به دل نگیر؛زیراخودنیزغمگینند؛باآنکه تنهایندولی ازخودمیگریزند،زیرابه خودوعشق خودشک دارند.پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند.......

آشنایی باباستان شناسی وسایررشته های مرتبط باآن

چهارشنبه 03 بهمن 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : سمیه درک زاده |

آشنایی با رشته باستان شناسی
http://archeology.blogfa.com/
علم باستان شناسی، شناخت حقایق فرهنگ های گذشته است که در تاریخ نامی از آنان و شیوه زندگیشان برده نشده و یا به ندرت برده شده است. مطالعات باستان شناسی ما را به دنیای زندگی گذشتگان می برد و سخن کسانی را که امروز خاموشند باز می شنویم.

در کاوش های باستان شناسی، علاوه بر آشنایی با فرهنگ های مادی، مانند دست ابزارها، ابزار تولید و معیشیت و کسب و کار، فرهنگ معنوی آنان مانند مذهب، آداب و رسوم، زبان، ادبیات، سنت ها و رفتارهای فرهنگی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. باستان شناسان برای شناخت حقایق فرهنگی انسان او را از طریق آثار و بقایایش مورد مطالعه قرار می دهند.

تعدد و تنوع آثار و محوطه ها، تپه ها و ابنیه تاریخی و باستانی در سطح کشور و ضرورت انجام مطالعات و پژوهش های باستان شناسی بر روی آنها توسط کارشناسان و نیروهای آموزش دیده ایرانی به جای نیروهای خارجی از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت تربیت افراد متعهد و کارشناس را در سطوح گوناگون علمی و دانشگاهی گوشزد می نماید. حضور کارشناس باستان شناسی در هیأت های پژوهش و کاوش، حلقه کاری این هیأتها را از کارگران، سرگردان فنی و کاردان های باستان شناس و معماران، کامل نموده، در بالا بردن کمی و کیفی کار تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

دوره کارشناسی باستان شناسی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت افراد متعهد و خبره برای مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش ها و کاوش های باستان شناسی بصورت عضو هیأت ها و کارشناس است.

این رشته شباهت و نزدیکی زیادی با رشته کاردانی باستان شناسی گروه هنر دارد، اما برخلاف باستان شناسی هنر که بیشتر به جنبه هنری باستان شناسی می پردازد، این رشته بیشتر به بعد تاریخی باستان شناسی می پردازد.

مقاطع تحصیلی و گرایش های باستان شناسی

این رشته در حال حاضر در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری در کشور ارائه می گردد و در مقاطع کارشناسی گرایش ندارد طول دوره کارشناسی باستان شناسی 4 سال و شامل 8 نیمسال 17 هفته ای خواهد بود.

زمینه های کاری باستان شناسی

فارغ التحصیلان این رشته با آموزش های نظری و عملی و مهارت هایی که در طی کار آموزی های خود کسب می نمایند قادر خواهند بود در انجام مطالعات و پژوهشهای باستان شناسی از شناسایی و بررسی تا گمانه زنی و کاوش باستان شناسی مشارکت داشته، بصورت عضو هیأت های پژوهشی و کارشناس همکاری نمایند.

این فارغ التحصیلان به انجام وظیفه در اداره بخش ها و واحد های اداری مربوطه در شهرداری ها، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی و یا موزه های باستان شناسی قادر خواهند بود.

دروس باستان شناسی

دروس دوره کارشناسی این رشته 135 واحد و شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری است. این دروس بصورت نظری، علمی و نظری-عملی ارائه می شوند. زمان تدریس هر واحد درس از نوع نظری یک ساعت در هفته و از نوع عملی دو ساعت در هفته است.

دروس پایه

تاریخچه علم باستان شناسی (نظری): آشنایی با تاریخچه علم باستان شناسی و سیر تحولات آن.

بررسی تمدن های باستانی از نظر قرآن کریم (نظری): آشنایی با تاریخ اقوام در قرآن و مطالعهء داستانها و سرگذشت آنها.

جغرافیای تاریخی (نظری): آشنایی با اوضاع طبیعی و تاریخی جغرافیای محلی ایران.

اصول و مبانی انسان شناسی (نظری): آشنایی با مباحث گوناگون مربوط به انسان شناسی.

اسطوره شناسی (نظری): آشنایی با اساطیر و تاریخ عقاید دنیای باستان و ایران.

مقدمات و مبانی باستان شناسی فرهنگی (نظری): آشنایی با علم باستان شناسی و رابطه آن با شناخت فرهنگ جوامع انسانی در ادوار مختلف.

تاریخ عمومی هنر از دوران باستان تا آغاز اسلام (نظری): مطالعه درباره مسائل فلسفی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی جوامع گوناگون با توجه به طبقه بندی مکاتب مختلف هنری.

چگونگی نگهداری و حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی (نظری): آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی حفظ بناهای تاریخی و باستانی و مواریث فرهنگی و مرمت و شیوه حفاظت آنها.
دروس اصلی

مبانی تطور انسانی (نظری): آشنایی با مباحث مربوط به تطور انسان و دگرگونی های جسمی و مراحل سیر تطور ارگانیسم انسانی و اصول و روش های علم انسان شناسی.

استخوان شناسی (نظری): آشنایی با مبانی و اصول استخوان شناسی.

باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ ایران (نظری): آشنایی با فرهنگ و تمدن های پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها.

ایران در آغاز شهرنشینی (نظری): آشنایی با فرهنگ ها و تمدن های ایران در دوران شهرنشینی در مناطق مختلف ایران.

باستان شناسی و هنر عیلام (نظری): شناخت و بررسی فرهنگ و هنر عیلام بر اسای متون و آثار مکشوف باستان شناسی و آشنایی با تمون عیلام.

باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول (نظری): آشنایی با فرهنگ مناطق ایران از اواخر هزاره دوم تا هزاره اول قبل از میلاد.

باستان شناسی ماد و هخامنشی (نظری): شناخت و شناسایی فرهنگ و هنر دوره ماد و هخامنشی و بررسی آثار این دوره.

باستان شناسی و هنر اشکانی (نظری): شناخت و شناسایی فرهنگ و هنر دوره اشکانی و بررسی آثار این دوره.

باستان شناسی و هنر ساسانی (نظری): شناخت و شناسایی فرهنگ و هنر دوره ساسانی و بررسی آثار این دوره.

باستان شناسی و هنر اسلامی ایران 1 (نظری): آشنایی با تحولات اجتماعی و دگرگونی فرهنگی ناشی از ظهور اسلام در هنر ساسانی.

باستان شناسی و هنر اسلامی ایران 2 (نظری): آشنایی با تحولات اجتماعی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران از قرن پنجم لغایت قرن نهم هجری.

باستان شناسی و هنر اسلامی ایران 3 (نظری): آشنایی با تحولات اجتماعی و دگرگونی باستان شناسی از قرن دهم هجری تا عصر حاضر.

هنر فلزکاری اسلام (نظری): آشنایی با فلزکاری و احیاء آن در دوران اسلامی و بررسی و مطالعه آثار فلزی موجود در موزه ها.

باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ بین النهرین (نظری): آشنایی با فرهنگ ها و تمدنهای پیش از تاریخ بین النهرین.

هنر و معماری بین النهرین در دوره های تاریخی (نظری): آشنایی با هنر و معماری بین النهرین در دوره های تاریخی.

باستان شناسی و هنر مصر باستان (نظری): آشنایی با فرهنگ و آثار باستانی و هنری مصر از آغاز دوره بطلمیوس.

باستان شناسی و هنز آسیای صغیر (نظری): آشنایی با فرهنگ و آثار باستانی و هنری آسیای صغیر در دوران های تاریخی.

شناخت سکه و مهر و الواح (نظری): بررسی و مطالعه مهرها و گل نوشته ها به ویژه از نظر نقوش و خطوط روی آنها. شناخت روش مبادلات در روزگاران باستان و پیدایش سکه و معیار آن در دورانهای مختلف.

هنر نقاشی و مینیاتور در ایران (نظری): آشنایی با هنر و تکنیک نقاشی های دیواری و مینیاتورسازی در ایران.

باستان شناسی و هنر یونان و روم (نظری): آشنایی با باستان شناسی یونان و روم.

حفاظت اشیاء باستانی (نظری): آشنایی با عوامل تخریب و آثاری که از مواد آلی ساخته شده اند و همچنین روش حفاظت و مرمت آنها.

باستان شناسی و هنر سرزمینهای اسلامی (نظری): آشنایی با چگونگی پیدایش هنر اسلامی در آسیای صغیر.

سبر تحول خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی (نظری): آموزش چگونگی پیدایش انواع مختلف خطوط اسلامی و سیر دگرگونی این انواع و معرفی خوشنویسان نامور ایرانی از آغاز اسلام تا پایان سده سیزدهم هجری قمری.

کتاب آرایی (نظری): بیان، شناسایی و آموزش رشته های هنری گوناگونی که در آرایش و تزئین نسخ خطی ایران اسلامی متداول و معمول بوده است.

هنر خاور دور (نظری): آشنایی با فلسفه هنر چین و ژاپن و رابطه آن با هنر ایران در دورانهای مختلف.

هنر هند (نظری): آشنایی با هنر هند و رابطه آن با هنر ایران و تقسیم بندی طبقات مختلف اجتماعی هند در دورانهای مختلف.

خطوط باستانی ایران 1و 2 (نظری): آشنایی با کتیبه های باستانی و خواندن متون تاریخی.

تفکیک و هنر سفال گری در دوره اسلامی (نظری): آشنایی با تکنیک هنر سفال گری و طبقه بندی سفال به خصوص سفال های دوره اسلامی و سیر تحول آن در دوره های مختلف.
دروس تخصصی

طراحی و ترسیم مدارک باستان شناسی (نظری-عملی): شناخت نقشه های باستانی، نقشه خوانی و تشخیص عکس های هوایی و نقشه های فتوگرافی و آثار باستانی و بناهای تاریخی.

روش کار و بررسی آثار باستانی (نظری): شناخت و آشنایی آثار باستانی و شیوه بررسی و شناخت محوطه های تاریخی و چگونگی پژوهش و مطالعه آثار در جهت روشن ساختن فرهنگ ها و تمدن ها.

موزه داری (نظری): آشنایی با علم موزه داری، شناخت وظایف موزه دار و چگونه موزه آرایی و ثبت و ضبط اشیاء موزه.

کاوش در عمل (عملی): آشنایی دانشجویان سال آخر با فعالیت های حفاری و بازسازی شیوه های زندگی جوامع گذشته بر اساس عوامل بدست آمده از فرهنگ مادی به همراه حداقل 1 ماه کار آموزی و تحقیق در کاوشهای علمی باستان شناسی و شرکت در کارگاه های حفاری یا مراکز باستان شناسی و موزه ها.

طراحی و طبقه بندی سفال (عملی): آشنایی با نحوه طراحی و تقسیم بندی انواع سفال در دوره های مختلف زمانی.

طراحی فنی (نظری): آشنایی با نحوه ترسیم نقشه های ساختمانی و اجزاء مربوطه.

بررسی آثار باستانی (عملی): آشنایی با جنبه های مختلف برخی آثار باستانی به همراه بازدید از آنها.
نقش دروس دبیرستان و پیش زمینه های لازم در باستان شناسی

ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی در گروه علوم انسانی عبارتند از: ضریب 2 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 2 برای درس تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، شریب 2 برای درس فلسفه و منطق، ضریب 1 برای درس عربی و ضریب 2 برای درس روانشناسی.

علاقه به تحقیق و پژوهش بخصوص در زمینه مسائل باستان شناسی، توانایی و علاقه به کار در طبیعت و کاوش و همچنین داشتن اطلاعات عمومی در زمینه تاریخ و جغرافیا می تواند از عوامل مهم موفقیت در این رشته باشد.

امتیاز : نتیجه : 2 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 15

برچسب ها : آشنایی بارشته باستانشناسی ودروس مرتبط باآن ,

تاریخ : سه شنبه 19 مهر 1390 | نظرات ()بازدید : 201

بسم الله تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390
قلعه بمپور تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
کهندژ بلوچستان تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
فرهنگ سامره تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392
فرهنگ حسونا تاریخ : جمعه 20 اردیبهشت 1392
جغرافیای تاریخی مازندران.شهرفریم تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ژان دیولافوا تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
تندیسک های ونوس در پیش ازتاریخ تاریخ : یکشنبه 08 اردیبهشت 1392
نوروزایران باستان تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1391
شهرستان چابهار تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391
منابع آزمون کارشناسی ارشدباستان شناسی تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391
تاثیرهنرچین برهنرایران.... تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391
کلیله ودمنه تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1391
باستان شناسی درافغانستان تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391
تیسفون... تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
طاق کسری(ایوان مداین)... تاریخ : جمعه 09 تیر 1391
نقش سپاه سربازان جاویدان درتخت جمشید... تاریخ : پنجشنبه 08 تیر 1391
قلعه فلکالافلاک لرستان... تاریخ : سه شنبه 06 تیر 1391
غاردوشه لرستان... تاریخ : دوشنبه 05 تیر 1391
غارمیرملاس واقع درکوهدشت لرستان... تاریخ : شنبه 03 تیر 1391
سلجوقیان... تاریخ : جمعه 02 تیر 1391
ایلخانان(مغول)... تاریخ : پنجشنبه 01 تیر 1391
تپه زیویه... تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1391
مکتب هرات... تاریخ : جمعه 05 خرداد 1391
مکتب تبریز(2)... تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1391
مکتب تبریز(1)... تاریخ : سه شنبه 02 خرداد 1391
کماالدین بهزاد... تاریخ : دوشنبه 01 خرداد 1391
آرامگاه شاهان هخامنشی درخطر... تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
سکه های ساسانی درداراب تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
کشف ابزارجراحی مغز5هزارساله درهرمزگان... تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
دکترنگهبان پدرعلم باستان شناسی در ایران... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
150محوطه باستانی درقشم... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
64قطعه آجرمنقوش دوره مادها درقم کشف شد... تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1391
کشف ساختارهای شطرنجی درمعماری یک شهرساسانی(استخر) تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
ارنست هرتسفلدازکوه خواجه میگوید... تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
دیواربزرگ گرگان تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
برجسته ترین باستان شناسان تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
سوزندوزی بلوچستان تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
گاندو(تمساح پوزه کوتاه) تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
برگذاری چهارمین همایش باستان شناسی جنوب آسیادرزاهدان تاریخ : شنبه 02 اردیبهشت 1391
نقاشی دیواری تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
هنرومعماری اسلامی تاریخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390
اولین وتنهاجام انیمیشن جهان درشهرسوخته... تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
هنراسلامی دراسپانیا(اندلس) تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
شعری دروصف کوروش کبیر تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
هنرنقاشی... تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
غارهای لرستان تاریخ : یکشنبه 07 اسفند 1390
چغازنبیل(زیگورات) تاریخ : شنبه 06 اسفند 1390
چغامیش(جنوب شرقی دزفول) تاریخ : جمعه 05 اسفند 1390
مهراستوانه ای کوروش کبیر تاریخ : پنجشنبه 04 اسفند 1390


وبسایت رسمی باستان شناسی ××××××× گرگهاخوب بدانندکه دراین ایل غریب گرپدرمردتفنگ پدری هست هنوز× گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند توی گهواره پسری هست هنوز× آب اگرنیست نترسید که درقافله مان دل دریایی وچشمان تری هست هنوز
بالای صفحه
وبسایت رسمی باستان شناسی
firefox
opera
google chrome
safari